Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 5 1967
Pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

Autorzy: Mieczysław Kukuć
Rok wydania:1967
Liczba stron:10 (101-110)