Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 7, No. 3/2014
Chosen Organizational Questions about Corrective Swimming and In-Water Corrective Exercises in Case of Scoliosis

Autorzy: Aleksander Wiażewicz
Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland

Maciej Zawadzki
Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
Słowa kluczowe: corrective swimming in-water corrective exercises organizational problems scoliosis
Rok wydania:2014
Liczba stron:8 (91-98)

Abstrakt

In-water corrective exercises and corrective swimming are a very important element of prevention and correction of body posture defects. These occupancies are more frequently being used in modern treatment of these conditions. Advantageous influence of corrective exercises in water is predefined with specificity of water environment. The organization of corrective process is highly significant for successful final effects. The main aim of this review was to collect all organizational questions that may become useful for future instructors who want to carry the correction process effectively. The authors, based on literature review, personal knowledge and their experiences assembled most important organizational questions about swimming and in-water corrective exercises in case of multiply-curves scoliosis.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen S. Podstawowe informacje na temat terapii w wodzie. Rehabil Med. 2002; 4: 70–76.
2.Andrews K., Glass L. Optimizing Body Movement: How Can Corrective Exercises Help? WellSpring. 2013; 5: 24.
3.Barczyk K., Skolimowski T., Zawadzka D. Changes in body posture in children with first-degree scoliosis taking part in corrective exercises in a water environment. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 2005; 7 (2): 180–186.
4.Becke ific Foundations and Clinical Rehabilitation Applications. The American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. 2009; 9 (1): 859–872.
5.Bernthal J. What’s The Perfect Pool Water Temperature? FOX – 2 KTVI (St. Louis, MO), June 12, 2013 News.
6.Bielec G. Methodological and organizational problems in teaching swimming. Studies in Physical Culture and Tourism. 2007; 2 (14): 205–211.
7.Cieślicka M., Śmiglewska M., Szark-Eckardt M. Korygowanie wad postawy ciała poprzez zabawy w wodzie. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
8.Dytz-Świstek D. Organizacja i prowadzenie ćwiczeń w wodzie w przypadku bocznych skrzywień kręgosłupa. AWF Poznań, Poznań 1976.
9.Gedl-Pieprzyca I, Kisielewska A. Ćwiczenia korekcyjne w wodzie – w okresie wstępnej adaptacji. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Biblioteczka Monograficzn). 2008; 7: 58–65.
10.Grabara M., Zając I. Ćwiczenia domowe w korekcji wad postawy ciała. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003; 12: 17–21.
11.Iwano rekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
12.Karpiński R., Karpińska M. Pływanie sporotwe, korekcyjne, rekreacyjne. Wydawnictwo AWF Katowice, Katowice 2011.
13.Kołodziej J. Pływanie korekcyjne. AWF Kraków, Kraków 1986.
14.Kruk J. Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education. Centr Eur J Sport Sci Med. 2013; 1: 25–29.
15.Lees T.A., Fielding R.R., Wernicki P.G., Markenson D. Appropriate Water Temperatures in Which to Conduct American Red Cross Aquatic Instructional Programs. International Journal of Aquatic Research and Education. 2013; 7: 167–178.
16.Olszewska E. Pływanie i ćwiczenia w wodzie. In: Proces korygowania wad postawy. Ed. M. Kutzner-Kozińska. AWF Warszawa. Warszawa 2001: 321–328.
17.Oprychał C., Nowotny J., Saulicz E. Tak zwane pływanie korekcyjne. In: J. Nowotny, Dysfunkcje kręgosłupa. Diagnostyka i terapia. AWF Katowice. Katowice 1993: 137–147.
18.Owczarek S. Korekcja wad postawy. Wydawnictwo WSiP. Warszawa 1999.
19.Pasek J., Wołyńska-Ślężyńska A., Ślężyński J., Pasek T., Witiuk-Misztalska A., Sieroń A. Znaczenie pływania korekcyjnego i ćwiczeń w wodzie w fizjoterapii. Fizjoterapia. 2009; 1: 53–59.
20.Radomski M. Akcesoria fitness. Body Life. 2003; 1: 12–14.
21.Różański P. Wybrane aspekty usprawniania korekcyjnego w wodzie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Biblioteczka Monograficzna. 2004; 8–9: 6–8.
22.Tasiemski T., Osińska M. Sport in people with tetraplegia: review of recent literature. TSS. 2013; 2 (20).
23.Witkowski M. Aby kąpiel i pływanie były bezpieczne. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Biblioteczka Monograficzna. 1994; 2: 30–46.
24.Zając I., Karpińska M., Orpel Z., Kołodziej M. Ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Biblioteczka Monograficzna. 2003; 2: 9–16.