Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 58.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Chosen Organizational Questions about Corrective Swimming and In-Water Corrective Exercises in Case of Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
2. Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. The Structure of the Health Resort Tourism Brand
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
4. Asymetria informacji na rynku turystycznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
5. Creative marketing in services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
6. Service branches as activities minimizing wage inequality within European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
7. The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
8. The Role of Knowledge in Provision of Medical Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
9. The hotel investment market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
10. The effectiveness of actions in the field of road safety
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
11. Analysis of Multidimensional Information Structures in Economic Service Process – Nonlinear Approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
12. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
13. Introduction to innovation research in health and wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
14. Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
15. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
16. Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
17. Adresaci roszczeń z art. 446 Kodeksu cywilnego o naprawienie szkód wyrządzonych przez samobójcę
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
18. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
19. Innovative Approach for Tourism Enterprise in Albania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
20. Current state, problems and trends of development of the Bulgarian hotel industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
21. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
22. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
23. Structure and future development of the service sector in Bangladesh
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
24. Evaluation of the organizational environment in an educative technological institution
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
25. Process of creation social innovation as a example of innovation in services according to the case of Culture and Creative Industries Incubator in Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
26. The concept of comprehensive offer of tourism area
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
27. Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
28. Assessment of Shoulder Joint Strength Disproportion of Masters Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
29. Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
30. Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
31. Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw – wyniki badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
32. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
33. Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
34. Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
35. Wybrane skutki niedoboru uwagi i nadużywania ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
36. Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
37. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
38. Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
39. Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji:
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
40. Physical Activity as a Health Need
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
41. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
42. Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
43. Wikinomiczne wzorce biznesowe w warunkach polskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
44. Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
45. El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
46. Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
47. Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
48. ANALIZA SWOT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REGIONALNEJ GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007–2013
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
49. RECYDYWISTA, CZYLI ŻYCIE TO FIKCJA. OPOWIEŚĆ O POWSTAWANIU PEWNEGO FILMU DOKUMENTALNEGO
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2018, tom 3, numer 1 2018 Przejdź
50. ROLA INTERESARIUSZY W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA PRZYKŁADZIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
51. IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICES FOR RAILWAY SYSTEMS IN URBAN AREAS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
52. O czym tu pisać na hamburskim bruku?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Przejdź
53. Przejazdem przez województwo szczecińskie czyli "rewelacje" p.Ch. Wassermanna
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Przejdź
54. The Strength of Lower Limbs in Elite Gymnasts and Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 29, No. 1/2020 2020 Przejdź
55. Theoretical aspects of innovation in health Tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
56. Use of Szczecin‘a Swimming Pools for the Aqua Fitness Activity in 2012 and 2019
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Przejdź
57. Pomiar marketingu szeptanego warsztatów samochodowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
58. Frankowe inspiracje
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona