Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 18.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Chosen Organizational Questions about Corrective Swimming and In-Water Corrective Exercises in Case of Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
2. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
3. Assessment of Shoulder Joint Strength Disproportion of Masters Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
4. Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
5. Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
6. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
7. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
8. Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
9. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
10. Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
11. Discourse, Power, Resistance – 8.04-10.04 2014, Uniwersytet Greenwich, Londyn
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
12. VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
13. Oskar Szwabowski Uniwersytet - Fabryka - Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
14. Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
15. Praktyka edukacji muzycznej w klasach początkowych w opiniach studentów pedagogiki – kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
16. Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
17. Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
18. The Strength of Lower Limbs in Elite Gymnasts and Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 29, No. 1/2020 2020 Przejdź
Strona