Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. Popegeerowskie powiaty – prekariat w województwie zachodniopomorskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
3. Działanie bodźcowe płacy ruchomej w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Go to
4. Ewolucja systemu premiowego dla pracowników umysłowych w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1971 1971 Go to
5. Ocena sprawności działającego systemu bodźców ekonomicznych w PŻM
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Go to
6. Płace stałe i ruchome dla załóg pływających w Polskiej Żegludze Morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Go to
7. Rola bodźców ekonomicznych w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Go to
8. System pobudzania kadry kierowniczej w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Go to
9. Fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w Polskiej Żegludze Morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Go to
Page