Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / z. 3-4 1974
System pobudzania kadry kierowniczej w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej

Authors: Danuta Kopycińska
Year of publication:1974
Page range:11 (57-67)