Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / z. 4 1971
Ewolucja systemu premiowego dla pracowników umysłowych w żegludze morskiej

Authors: Danuta Kopycińska
Year of publication:1971
Page range:11 (41-51)