Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / z. 3 1969
Płace stałe i ruchome dla załóg pływających w Polskiej Żegludze Morskiej

Authors: Danuta Kopycińska
Year of publication:1969
Page range:11 (137-147)