Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / z. 3 1973
Ocena sprawności działającego systemu bodźców ekonomicznych w PŻM

Authors: Danuta Kopycińska
Year of publication:1973
Page range:12 (117-128)