Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
R. Bartnicki, K. Kłósek, The methods of New Testament interpretation. Introduction, Publishing „Petrus”, Krakow 2014, pp. 291, ISBN 978-83-7720-047-6
(R. Bartnicki, K. Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Wydawnictwo „Petrus”, Kraków 2014, pp. 291)

Autorzy: Mariusz Rosik
Uniwersytet Wrocławski; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Rok wydania:2015
Liczba stron:3 (310-312)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

brak
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartnicki R., Kłósek K., Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Kraków 2014.