Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Bierzmowanie – sakramentem dojrzałości czy sakramentem kształtowania dojrzałości?

Autorzy: Kazimierz Misiaszek
dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej, Katedra Dydaktyki Katechetycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: bierzmowanie sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (257-264)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W języku potocznym katechezy i na lekcjach religii w szkołach bierzmowanie opisywane jest jako sakrament dojrzałości. Jednak opis ten jest błędny, ponieważ bierzmowanie w Kościele polskim jest przyjmowane przez młodych ludzi w wieku gimnazjalnym. W tym wieku młodzi ludzie nadal przechodzą dynamiczny rozwój przed osiągnięciem dojrzałości osobowej. Aby bierzmowanie mogło być traktowane jako sakrament dojrzałości, musiałoby posiadać pewne „magiczne” cechy, dzięki którym niedojrzała młoda osoba natychmiast mogłaby stać się dojrzałą w momencie przyjęcia bierzmowania. Dlatego bierzmowanie powinno być interpretowane jako sakrament zbliżającej się dojrzałości. Wynika to z definicji, według której celem bierzmowania jest wspieranie rozwoju, stymulowanie doskonałości chrześcijańskiej. W związku z tym konieczne jest odejście od rozumienia bierzmowania jako sakramentu dojrzałości i podkreślenie funkcji rozwijających się w edukacji chrześcijańskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberich, Emilio, Ambroize Binz. Adulti e catechesi. Elementi di metodologia catechetica dell’età adulta, 69–71. Torino, 1993.
2.Bradley, Jonathan, Beta Copley, Helene Dubinsky, Margot Waddell, Gianna Williams. Zrozumieć nastolatka. Tłum. Hanna Jankowska, Anna Tanalska-Dulęba, 55. Warszawa, 1997.
3.Erikson, Erik H. The life cycle completed. Extended version with new chapter on the ninth stage of development by John M. Erikson, 32–33. New York–London, 1998.
4.Rydz, Elżbieta. „Kształtowanie się religijności młodzieży w wieku gimnazjalnym”. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Część II Wychowanie religijne i katecheza, red. Józef Stala, 23–43. Tarnów, 2007.
5.Sękowska, M. „Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona”. W: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia – osobowość – wiara – religijność, red. P. Socha, 101–143. Kraków, 2000.
6.Skowronek, Alfons. Sakramenty w ogólności. Chrzest. Bierzmowanie, 209. Włocławek, 1995.
7.Strojnowski, Jerzy. „Dojrzałość”. W: Encyklopedia katolicka. T. 4 (kol. 30). Lublin, 1985.
8.Walulik, Anna. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, 23, przypis 33. Kraków, 2011.