Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 1

Autorzy: Joanna Janusiak
V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Słowa kluczowe: szaulisi doły śmierci ludobójstwo eksterminacja Żydów Polacy na Wileńszczyźnie Ponary
Rok wydania:2016
Liczba stron:21 (355-375)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza problem niemal nieistniejącej w społecznej świadomości prawdy o zbrodni ludobójstwa, jakiej dopuścili się Niemcy i Litwini w latach 1941–1944 w Ponarach. Pierwsza część opracowania przedstawia genezę polsko-litewskiego konfliktu w przededniu II wojny światowej oraz sytuację Polaków na Wileńszczyźnie w kolejnych miesiącach okupacji. Opierając się na „Dzienniku” Kazimierza Sakowicza oraz na opracowaniu Heleny Pasierbskiej, autorka przedstawia ogrom zbrodni, której ofiarami stało się ok. 70 tys. Żydów i ponad 20 tys. Polaków, zamordowanych rękami litewskich szaulisów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Ponary”. Dostęp 20.10.2015. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ponary_(dzielnica_Wilna).
2.„Upamiętniono zamordowanych w Ponarach członków ZWP”. Dostęp 20.10.2015. http://wspolnotapolska.home.pl/swp3/wydarzenia/upamietniono-zamordowanychw-ponarach-czlonkow-zwp/.
3.Bergman, Stefan. „Jerozolima Północy”. W: Barbara Hołub, Przy wileńskim stole. Warszawa: Książka i Wiedza, 1992.
4.Dylewski, Adam. Wilno po polsku. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media, 2007.
5.Górski, Artur. „Ponary – miejsce kaźni Polaków i Żydów pod Wilnem”. Dostęp 20.10.2015. http://www.kresy.pl/historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/ponary---miejsce-kazni-polakow-i-zydow-pod-wilnem.
6.Mackiewicz, Józef. „Ponary – Baza”. Orzeł Biały 35 (1945).
7.Mały Rocznik Statystyczny GUS 1939. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1939.
8.Michalski, Czesław. „Ponary – Golgota Wileńszczyzny”. Dostęp 20.10.2015. http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt5/ponary.html.
9.Mickiewicz, Adam. Dziady cz. III, Scena I. Warszawa, 1975.
10.Niwiński, Piotr. Ponary miejsce „ludzkiej rzeźni”. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2015.
11.Pasierbska, Helena. Wileńskie Ponary. Gdańsk: nakładem autora, 1999.
12.Pasierbska, Helena. „Rodzina Ponarska”. Dostęp 20.10.2015. http://archiwum99.tripod.com/437/ponary.html.
13.Sakowicz, Kazimierz. Dziennik 1941–1943. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014.
14.Szubarczyk, Piotr. „Zmarła Helena Pasierbska”. Dostęp 20.10.2015. http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/zmarla-helena-pasierbska#.
15.Tomkiewicz, Monika. Zbrodnia w Ponarach 1941–1944. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.
16.Wardzyńska, Maria. „Przedmowa do wydania „Dziennika” Kazimierza Sakowicza przez Instytut Pamięci Narodowej”. W: Kazimierz Sakowicz, Dziennik 1941–1943. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014.
17.Wieloch, Maria. „O Stowarzyszeniu «Rodzina Ponarska»”. Dostęp 20.10.2015. https://forumemjot.wordpress.com/2012/05/11/o-stowarzyszeniu-rodzina-ponarska/.
18.Wołłejko, Michał. „AK kontra Litwini”. Historia Do Rzeczy 6(16) czerwiec (2014).
19.Zychowicz, Piotr. „Ludzka rzeźnia”. Historia Do Rzeczy 6(16) czerwiec (2014).
20.Źródło fotografii archiwalnych 1–7 oraz 9–10: Archiwum Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Dostęp 16.10.2015. https://www.google.pl/search?q=ponary+zbrodnia&biw=1600&
21.bi h=872 & s ou r c e =l n m s & t b m = i s ch& s a=X& ve d = 0 a hU K Ew jYwe z D yZ _JAhWBhBoKHYnJAqcQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=gPzxNgnSnbLkqM%3A.