Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego

Autorzy: Jarosław Moskałyk
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: uniwersalizm inność autonomia partykularyzm kościoły siostrzane
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (181-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Urzeczywistnienie grekokatolicyzmu w Polsce, zwłaszcza w ostatnim ponadpółwieczu, przyjmowało dosyć różnorodną formę i zakres. Było to związane głównie z czynnikami zewnętrznymi oraz stosunkowo niesprzyjającymi okolicznościami rozwoju wspólnoty, w związku z czym tożsamość wschodniego Kościoła katolickiego, jak też jego partykularyzm, przechodziły różne próby „samoocalenia”. Jednak ostatecznie Kościół ten zdołał zachować swoją odrębność partykularną. Poza tym można stwierdzić, że przez swój sposób oddziaływania przyczynił się do wzrostu poczucia więzi siostrzanych między Kościołami katolickimi obydwu obrządków oraz Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Źródła do dziejów reaktywowania i organizacji struktur Kościoła greckokatolickego w Polsce w latach 1989–1996”, oprac. S. Stępień. W: Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. T. 3, red. S. Stępień, 297–328. Przemyśl, 1996.
2.Bartnik, Czesław Stanisław. Istota chrześcijaństwa. Lublin, 2004.
3.Gajek Jan Sergiusz, Zbigniew Grygorcewicz. „Kościoły katolickie tradycji bizantyjskiej”, Communio 13, 4 (1993): 55–64.
4.Hryniewicz, Wacław. Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980–1991. Warszawa, 1993.
5.Jan Paweł II. List apostolski „Orientale Lumen” do biskupów do duchowieństwa i wiernych w setną rocznicę listu apostolskiego „Orientalium Dignitas” papieża Leona XIII, nr 21. Dostęp 7.06.2016, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/orientale_lumen_02051995.html.
6.Kmita, Małgorzata. „Cerkiew greckokatolicka w życiu Ukraińców w Polsce po akcji «Wisła 1947 r.»”. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze 5–6 (1996–1997): 208–211.
7.Misiło, Eugeniusz. „Hreko-Katołyćka Cerkwa u Polszczci (1944–1947)”. W: Ukrajina i Polszcza. Miż mynułym i majbutnim, 100–121. Lwiw, 1991.
8.Moskałyk, Jarosław, Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eleklezjologii wschodniej, 134–136. Poznań, 2013.
9.Nissiotis, Nikos. „Co nas dzieli od rzymskiego Kościoła katolickiego?”. Concilium 6, 1–5 (1970): 246.
10.Ratzinger, Joseph. „Europa – dziedzictwo zobowiązujące chrześcijan”. Tłum. L. Balter. Communio (kolekcja: Kościół – Ekumenizm – Polityka) 5 (1990): 20–21.
11.Ukraińcy w Polsce 1989–1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje, oprac. Mirosław Czech. Warszawa, 1993.
12.Zoghby, Elias. „Uniatism and Ecumenism”. Diakonia 5 (1970): 209–217