Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Troska o katechezę pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Mariana Przykuckiego

Autorzy: Katarzyna Lemek ORCID
Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: katecheza lekcja religii metropolia szczecińsko-kamieńska
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (373-389)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie przybliża siedem lat posługi pasterskiej abp. Mariana Przykuckiego jako czas licznych przedsięwzięć katechetycznych. Metropolita zabiegał o właściwe miejsce lekcji religii w szkole, troszczył się o współpracę środowisk katechetycznych, rozwijał szkolnictwo katolickie. Poprzez reorganizację organów kurialnych i utworzenie Wydziału Wychowania Katolickiego dążył do tego, aby posługa katechetyczna była realizowana na jak najwyższym poziomie dla dobra Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Wydział Wychowania Katolickiego. Pro memoria z dnia 28.04.1993, b. sygn.
2.Archiwum Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Wydział Wychowania Katolickiego. Pro memoria dotyczące katechizacji z dnia 30.04.1994, b. sygn.
3.Archiwum Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Wydział Wychowania Katolickiego. Pro memoria na temat katechizacji z dnia 7.05.1996, b. sygn.
4.Archiwum Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Wydział Wychowania Katolickiego. Pro memoria katechetyczne z dnia 7.02.1997, b. sygn.
5.Archiwum Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Wydział Wychowania Katolickiego. Sprawozdanie Ad limina 1988–1992, b. sygn.
6.Archiwum Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Wydział Wychowania Katolickiego. Sprawozdanie Ad limina 1992–1996, b. sygn.
7.Chałupniak, Radosław. „Asertywność i komunikacja katechety – w kierunku społecznej formacji katechetów”. W: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, red. Józef Stala, 241–256. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.
8.Jan Paweł II. „List apostolski do rodzin, «Gratissimam Sane» z okazji roku rodziny”. W: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. Janusz Poniewierski, 129–133. Kraków: Wydawnictwo AA, 2009.
9.Jan Paweł II. „Przemówienie na nauczycieli, katechetów i uczniów. Włocławek 6.06.1991”. W: Jan Paweł II, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Cz. 1: Polska, red. Paweł Ptasznik, 522–525. Kraków: Wydawnictwo M, 2008.
10.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae” do biskupów, kapłanów, wiernych całego Kościoła katolickiego. Rzym, 1979.
11.Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: WAM, 2001.
12.Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Świecki katolik świadkiem wiary w szkole. Poznań: Pallottinum, 1986.
13.Kongregacja ds. Duchowieństwa. „Ogólna Instrukcja Katechetyczna”. W: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. T. 2, red. W. Kubik. Warszawa, 1985.
14.Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 1997.
15.Kowalczyk, Krzysztof. „Nauczanie religii w szkołach na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956”. Przegląd Zachodniopomorski 3 (2003): 71–103.
16.Kowalczyk, Krzysztof. W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003.
17.Lemek, Katarzyna. „Posługa katechetyczna w kontekście budowania Kościoła diecezjalnego w okresie posługi duszpasterskiej bp. Jerzego Stroby”. W: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. T. 3: 1972–1978, red. Michał Siedziako, Zbigniew Stanuch, Grze¬gorz Wejman, 381–396. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2018.
18.Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza parafialna – rzeczywistość i oczekiwania”. W: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. Stanisław Dziekoński, 63–74. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2000.
19.Offmański, Andrzej. „W posłudze ludowi Pomorza Zachodniego”. Zeszyty Katechetyczne 6 (1997): 27–40.
20.Przykucki, Marian. „Dekret dotyczący katechizacji w szkołach prowadzonej przez księży”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 9–10 (1994): 292.
21.Przykucki, Marian. „Dekret o powołaniu sekcji Kolegium Teologicznego w Stargardzie Szczecińskim”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 5–6 (1996): 161.
22.Przykucki, Marian. „Dekret powołania Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 4–6 (1992): 175.
23.Przykucki, Marian. „Dekret powołujący Akcję Katolicką”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 7–8 (1995): 266–267.
24.Przykucki, Marian. „Dekret powołujący Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Rodziny”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 7–8 (1996): 250.
25.Przykucki, Marian. „Dekret powołujący Kolegium Teologiczne w Szczecinie”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 7–8 (1993): 203.
26.Przykucki, Marian. „Dekret ustanawiający nową organizację kurii metropolitalnej szczecińsko-kamieńskiej z 1 listopada 1997”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 9–10 (1997): 285–294.
27.Przykucki, Marian. „Instrukcja abp. metropolity szczecińsko-kamieńskiego dotycząca katechizacji na terenie archidiecezji z 12.05.1992”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 4–6 (1992): 176–177.
28.Przykucki, Marian. „Instrukcja. Posługa wizytatora dekanalnego”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 9–10 (1995): 320–321.
29.Przykucki, Marian. „Instrukcja. Posługa wizytatora rejonowego”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 9–10 (1998): 306–311.
30.Przykucki, Marian. „List do społeczności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M.M. Kolbego w Szczecinie”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 9–10 (1992): 264–267.
31.Przykucki, Marian. „Nominacje personalne dotyczące Centrum Edukacyjnego”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 3–4 (1996): 91.
32.Przykucki, Marian. „Rozporządzenie o trosce duszpasterskiej nad dziećmi i młodzieżą w roku szkolnym 1993/1994”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 7–8 (1993): 205–208.
33.Przykucki, Marian. „Statut Centrum Edukacyjnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 3–4 (1996): 87–90.
34.Przykucki, Marian. „Świadczyć o prawdzie. Homilia na rozpoczęcie nowego roku szkolnego z 31.08.1993”. Głos Katechety 4 (1993): 1.
35.Przykucki, Marian. „W dniu dwudziestolecia diecezji – duszpasterski program na jutro”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 11–12 (1992): 344–355.
36.Przykucki, Marian. „Zachęta arcypasterza na nowy rok szkolny 1994/1995”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 7–8 (1994): 210–212.
37.Przykucki, Marian. „Zmiany personalne od września do grudnia 1996”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 11–12 (1996): 356–358.
38.Przykucki, Marian. Beati Pacifici. Homilie, listy, wspomnienia pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Szczecin: Wydawnictwo Dokument, 2006.
39.Skreczko, Adam. „Rola świadectwa wiary rodziców w przygotowaniu dzieci do I Komunii i spowiedzi świętej”. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, red. Józef Stala, 107–121. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2007.
40.Słomińska, Janina. „Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych”. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. Roman Murawski, 48–69. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1989.
41.Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 314–324. Poznań: Pallottinum, 2002.
42.Sobór Watykański II. „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 236–258. Poznań: Pallottinum, 2002.
43.Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 104–166. Poznań: Pallottinum, 2002.
44.Sondej, Margarita. „Świat potrzebuje świadectwa”. W: W poszukiwaniu kształtu katechezy, red. Bolesław Klaus, 133–142. Tarnów: Biblos, 2000.
45.Stala, Józef. „Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych”. Rocznik Teologii Katolickiej 10 (2011): 161–170.
46.Stanuch, Zbigniew. „Nauczanie religii w punktach katechetycznych województwa szczecińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1961–1970)”. Przegląd Zachodniopomorski 3 (2007): 51–67.
47.Stanuch, Zbigniew. Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2014.
48.Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425, art. 82.
49.Wejman, Grzegorz. „Kalendarium (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej (1972–2005)”. W: Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945–2005, red. Grzegorz Wejman, 361–462. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
50.Wydział Wychowania Katolickiego. „Pro memoria z dnia 3.02.1998”. Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1–2 (1998): 58–65.