Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
Małgorzata Gawrycka, Jarosław Ziętarski, Marta Maier, Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa 2018, ss. 150

Autorzy: Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2018
Liczba stron:4 (137-140)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu