Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 12.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Pomostowy kapitał społeczny studentów – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
2. Recenzja - Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, redakcja Stanisław Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (ss. 168)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
3. POWSTANIE EUROPEJSKIEJ UNII WALUTOWEJ JAKO OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
4. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
5. JAKOŚĆ RZĄDU I JEJ ZRÓŻNICOWANIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH WOJEWÓDZTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
6. Wielokryterialna metoda wspomagania decyzji PVM w wyborze kraju lokalizacji działalności gospodarczej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
7. Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
8. Recenzja Ekonomia sektora publicznego – wybrane zagadnienia, red. K. Surówka, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Kraków 2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
9. Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii – rola ekonomii behawioralnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
10. Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
11. Warunki rozwoju kapitału społecznego w Hiszpanii i w Polsce – analiza wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
12. Małgorzata Gawrycka, Jarosław Ziętarski, Marta Maier, Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa 2018, ss. 150
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
Strona