Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
The Consequences of Ageing Society in Poland
(Konsekwencje starzenia się społeczeństwa w Polsce)

Autorzy: Elwira Leśna-Wierszołowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: przemiany demograficzne starzenie się społeczeństwa system emerytalny
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (71-80)
Klasyfikacja JEL: J10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska starzenia się społeczeństwa polskiego oraz omówienie jego konsekwencji dla gospodarki oraz systemu emerytalnego. W artykule opisano proces starzenia się społeczeństwa polskiego, będącego wynikiem spadku dzietności oraz wydłużania średniej długości życia. Co więcej, przedstawiono ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa polskiego. Uzupełnieniem artykułu jest przedstawienie skutków przemian demograficznych dla systemu emerytalnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawska, K. (2014). Zmiany w polskim systemie emerytalnym w świetle Białej Księgi: agenda na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur. Optimum. Studia Ekonomiczne, 1 (67), 103–114.
2.European Commission (2012). White Paper An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions. Brussels: European Commission.
3.Gubernat, E. (2011). Długoterminowa perspektywa systemu emerytalnego w Polsce w świetle starzenia się społeczeństwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 173, 48–56.
4.GUS (2015). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
6.GUS (2017). Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
7.Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
8.Kuné, J.B. (2009). Population Ageing and the Affluent Society: The Case of the Netherlands. Palgrave Macmillan, 4 (14), 231–241.
9.Leśna-Wierszołowicz, E. (2017). Świadomość emerytalna Polaków. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, 475, 159–169.
10.Niewiadomska, A. (2013). Ekonomiczne przesłanki podnoszenia wieku emerytalnego w społeczeństwach europejskich. Ekonomia – Economics, 1 (22), 97–109.
11.Russel, P. (2016). Wpływ zmian demograficznych na system emerytalny w Polsce. Infos. Biuro Analiz Sejmowych, 3 (207), 1–4.
12.Szczepański, M. (2016). Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 739–751.
13.Szopa, B. (2016). Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. Wybrane problemy. Problemy Zarządzania, 2 (14, t. 1), 23–40.