Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018

Rok wydania: 2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Ekonomia behawioralna – hybryda teorii i eksperymentu

11 (9-19) Piotr Niemcewicz Więcej
2.

Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych

9 (21-29) Beata Skubiak Więcej
3.

Ocena poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu wrzesińskiego w kontekście inwestycji Volkswagena

13 (33-45) Magdalena Antkowiak, Adam Zydroń, Mateusz Iwiński, Michał Fiedler Więcej
4.

Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w świetle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

13 (47-59) Michał Cupiał, Joanna Rorat, Anna Szeląg-Sikora Więcej
5.

Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym

10 (61-70) Jakub Dąbrowski Więcej
6.

The Consequences of Ageing Society in Poland


(Konsekwencje starzenia się społeczeństwa w Polsce)
10 (71-80) Elwira Leśna-Wierszołowicz Więcej
7.

Wybrane aspekty polityki wobec rynku pracy w województwach Polski północno-zachodniej w latach 2014–2016

16 (81-96) Michał Mrozek Więcej
8.

Wybrane uwarunkowania lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie zachodniopomorskim

14 (97-110) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
9.

Struktura dochodów powiatów ziemskich i grodzkich w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2016

12 (111-122) Natalia Aleksandra Oleszczyk Więcej
10.

Ecological Aspects of the Economic Recovery in the European Union After Real Economy Crisis 2008–2010


(Ekologiczne aspekty ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej po kryzysie gospodarki realnej w 2008–2010)
12 (123-134) Paulina Szyja Więcej
11.

Wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2007–2013 w Małopolsce na przykładzie transportu oraz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

10 (135-144) Marta Tenerowicz Więcej
12.

Recenzja książki Anety Ptak-Chmielewskiej (2016), Determinanty przeżywalności mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH

4 (147-150) Iwona Markowicz Więcej