Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Zjawisko koincyndencji w sektorze mechanizacji rolnictwa – rekomendacje w kierunku elastyczności produktowej

Autorzy: Przemysław Niewiadomski
Zakład Produkcji Części i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT, Politechnika Poznańska

Bogdan Nogalski
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: koincyndencja elastyczność produktowa zakład wytwórczy
Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (191-210)

Abstrakt

W artykule przedstawiono kontekst zjawiska koincyndencji jako czynnika warunkującego implementację wyrobu dostosowanego do wymagań klientów. W ramach prowadzonych badań dotyczących implementacji tego samego wyrobu w „odmiennej”, pod względem jakości, postaci autorzy poszukują odpowiedzi, na pytania: czy zostanie zachowana relacja pomiędzy ceną rynkową a kosztami wytworzenia, innymi słowy czy wysokość osiąganego przez wytwórcę zysku będzie zbliżona w przypadku implementacji tego samego produktu wyższej i niższej jakości oraz czy wysokość uzyskiwanego przez wytwórcę zysku zmienia się wraz ze zmianą jakości implementowanego wyrobu; jeżeli tak to w jakim kierunku przebiegają zmiany?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bratnicki M, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
2.Bratnicki M., Kulikowska-Pawlak M, Wymiary zarządzania ryzykiem strategicznym a efektywność organizacji, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
3.Kołodko G., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
4.Krzakiewicz K., Cyfert S., Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, w: Innowacje w zarządzaniu, red. J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 300, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
5.Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
6.Reymer B., Mały poradnik mechanika. Tom I i II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
7.Rudnicki I., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
8.Skrzypek E., Uwarunkowania jakości klienta w realiach nowej ekonomii, w: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, red. T. Borys, P. Rogala, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
9.Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E., Gierulski W., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2014.
10.Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. S. Łobejko, Z. Pierścionek, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.