Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 34.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Przejdź
2. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
3. Motywy polskich inwestycji bezpośrednich – przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
4. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Zjawisko koincyndencji w sektorze mechanizacji rolnictwa – rekomendacje w kierunku elastyczności produktowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
6. Recenzja Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
7. [rec.] Magdalena Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
8. [rec.] Maciej Mączyński, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje,
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. Zbawczy charakter misterium Bożego Narodzenia. Próba prezentacji dynamicznej wizji wcielenia
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
10. Saudi Arabia’s electoral politics in the making
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Przejdź
11. E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
12. Dylematy interpretacji informacji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
13. Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
14. [rec.] Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ss. 339
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
15. [rec.] Paulina Michalska, Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, ss. 309
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
16. Księga Mądrości na dziś (Maneat Questio 26), Poznań 2014, ss. 141
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
17. Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków UE w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
18. DIE AUSGEWÄHLTEN PROBLEME DES AMTES WOLLIN IM 16. JAHRHUNDERT
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
19. Wieloletnie prognozowanie finansowe a konstrukcja wskaźnika zadłużenia szansą czy barierą dla rozwoju samorządu terytorialnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
20. INFORMACJONIZM
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
21. [rec.] Agnieszka Piela, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
22. Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
23. Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
24. [rec.] Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012,
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
25. Co to są „dawne słowa”?
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
26. Witolda Mańczaka teoria nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – koncepcja zasadna czy błędna?
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
27. Język polski wśród języków Europy dawniej i dziś
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
28. [rec.] Ewa Deptuchowa, Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofi i, Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
29. [rec.] Aleksandra Janowska, Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
30. Prognozowanie zmienności stóp zwrotu na rynkach złota i srebra z uwzględnieniem efektu asymetrii i długiej pamięci
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
31. Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raportu Komisji Europejskiej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
32. Aktywność marketingowa organizacji pozarządowych w kreowaniu popytu turystycznego (na wybranych przykładach)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
33. [rec.] Joanna Kamper-Warejko, Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu Ksiąg o gospodarstwie (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016.
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
34. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona