Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
KONSUMENT MULTIKANAŁOWY – PRZYCZYNY I IMPLIKACJE ZJAWISKA

Autorzy: Marcin Lipowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: zachowania konsumenta kanały dystrybucji multikanałowość sprzedaży procesy zakupowe konsumenta w środowisku wielokanałowym
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (459-470)

Abstrakt

W ostatnim czasie coraz więcej dostawców oferuje swoje produkty i usługi w wielu kanałach sprzedaży. Dzięki strategii multikanałowości w dostępie do oferty rynkowej konsument ma dużą swobodę wyboru miejsca i sposobu zakupu. Celem publikacji jest próba wskazania charakterystycznych elementów zachowań nabywców we współczesnych multikanałowych systemach dystrybucji. Autor, analizując publikacje naukowe oraz bazując na wynikach badań własnych, próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób multikanałowość modyfikuje zachowania konsumenta i jakie czynniki wywierają wpływ na wybór kanału dystrybucji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ansari A., Mela C.F., Neslin S.A., Customer Channel migration, „Journal of Marketing Research” 2008, No. XLV.
2.Avery J., Steenburgh T.J., Deighton J., Caravella M., Adding bricks to clicks: Predicting the patterns of cross-channel elasticity over time, „Journal of Marketing” 2012, No. 76.
3.Boehm M., Determining the impact of internet channel use on a customer’s lifetime, „Journal of Interactive Marketing” 2008, No. 3.
4.Chatterjee P., Multiple-channel and cross-channel shopping behavior. Role of consumer shopping orientations, „Marketing Intelligence & Planning” 2010, No. 1.
5.Galiano S., Moreno A., Integration of online and offline channels in retail: The impact of sharing reliable inventory availability information, article submitted to „Management Science” 2014, No. 60.
6.Kollmann T., Kuckertz A., Kayser I., Cannibalization or synergy? Consumers’ channel selection in online-offline multichannel systems, „Journal of Retailing and Consumer Services” 2012, No. 19.
7.Kumar V., Venkatesan R., Who are the multichannel shopper and how do they perform?: Correlates of multichannel shopping behavior, „Journal of Interactive Marketing” 2005, Vol. 19, No. 2.
8.Kushwaha T., Shankar V., Are multichannel customers really more Valuable? The moderating role of product category characteristics, „Journal of Marketing” 2013, No. 77.
9.Lipowski M., Usability of mobile distribution channel for financial services, w: C. Martin, M. Malinowska (red.), La societe de l’information. Perspective europeenne et globale, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 150, Katowice 2013.
10.Lipowski M., Zwyczaje dotyczące kupowania w Internecie, w: R. Mącik (red.), Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium empiryczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
11.Neslin S.A., Shankar V., Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge and Future Directions, „Journal of Interactive Marketing” 2009, No. 23.
12.Shankar V., Smith A.K., Rangaswamy A., Customer satisfaction and loyalty in online and offline environments, „International Journal of Research in Marketing” 2003, No. 20.
13.Stone M., Hobbs M., Khaleeli M., Multichannel Customer Management: The Benefits and Challenges, „Journal of Database Marketing” 2002, No. 10.
14.Ui-Jeen Y., Niehm L.S., Russell D.W., Exploring perceived channel price, quality, and values as antecedents of channel choice and usage in multichannel shopping, „Journal of Marketing Channels” 2011, No. 18.
15.Valentini S., Montaguti E., Neslin S.A., Decision process evolution in customer channel choice, „Journal of Marketing” 2011, No. 75.
16.Venkatesan R., Kumar V., Ravishanker N., Multichannel shopping: Causes and consequences, „Journal of Marketing” 2007, No. 71.
17.Verhagen T., van Dolen W., Online purchase intentions: A multi-channel store image perspective, „Information & Management” 2009, No. 46.
18.Verhoef P.C., Donkers B., The effect of acquisition channels on customer loyalty and rossbuying, „Journal of Interactive Marketing” 2005, No. 2.
19.Verhoef P.C., Neslin S.A., Vroomen B., Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon, „International Journal of Research in Marketing” 2007, No. 24.