Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/1 2017
Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości
(Practical problems of using arithmetic averages and medians of property unit proces as a basic for determining the price indices for the real estate market)

Authors: Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: real estate market indices property prices
Year of publication:2017
Page range:20 (43-62)
Klasyfikacja JEL: R20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

One of the simplest methods of determining the real estate price indices is a method based on the study of the dynamics of the average prices calculated for certain periods on the local market. In the role of the average are usually used the arithmetic averages or median. This method, like the rest of the other methods of determining the price indices for the real estate market has such advantages as well as disadvantages. In this article, based on empirical research, attempts to answer the question of whether and to what extent the arithmetic mean and median can be the basis for constructing price indices for the real estate market?
Download file

Article file

Bibliography

1.Bokhari, S., Geltner, D. (2010). Estimating Real Estate Price Movements for High Frequency Tradable Indexes in a Scarce Data Environment. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 45 (2), 1–22.
2.Clapp, J.M., Giacotto, C. (1992). Estimating Price Indices for Residential Property: A Comparison of Repeat Sales and Assessed Value Methods. Journal of the American Statistical Association, 87, 300–306.
3.Francke, M.K. (2010). Repeat Sales Index for Thin Markets. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 41 (1), 24–52.
4.Guo, X., Zheng, S., Geltner, D., Liu, H. (2014). A New Approach for Constructing Home Price Indices: The Pseudo Repeat Sales Model and Its Application in China. Journal of Housing Economics, 25, 20–38.
5.Hill, R. (2011). Hedonic Price Indexes for Housing. OECD Statistical Working Paper No 36.
6.Hozer, J. (red.) (2006). Wycena nieruchomości. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.
7.Hozer, J., Kokot, S., Kuźmiński, W. (2002). Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
8.Kokot, S. (2015a). Parę krytycznych uwag na temat jakości danych o transakcjach nieruchomościami.
9.Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, 102, 5–16.
10.Kokot, S. (2015b). Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości. Wiadomości Statystyczne, 4, 1–14.
11.Kokot, S., Bas, M. (2013). Evaluation of the Applicability of Statistical Methods in Studies on Price Dynamics on the Real Estate Market. Real Estate Management and Valuation, 21 (1), 49–58.
12.Lis, P. (2012). Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
13.Nicholas, T., Scherbina, A. (2013). Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression. Real Estate Economics, 41 (2), 278–309.
14.Trojanek, R. (2008). Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
15.Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9, 1–26.
16.Wood, R. (2005). A Comparison of UK Residential Mouse Price Indices. BIS Paper no. 21.