Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Interrelation of Football Players’ (13 to 14 Years Old) Indices of Movement in Various Directions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
2. INDEKSY KONKURENCYJNOŚCI W OBSZARZE TURYSTYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
3. Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
4. EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
5. ZASTOSOWANIE HEDONICZNYCH INDEKSÓW CEN JAKO SPOSOBU POMIARU DYNAMIKI CEN NIERUCHOMOŚCI. BADANIA PILOTAŻOWE NA SZCZECIŃSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
6. Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
7. Global Reporting Initiative (GRI) and its implications on portfolio values in CEE countries – environmental aspect
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
8. Analiza zdarzeń i jej zastosowanie w finansach behawioralnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
9. The Importance of The Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Spas for Tourist Accommodation in Świętokrzyskie Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
10. Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
Page