Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Uwagi o metodach wyznaczania indeksów cen nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
2. Postrzeganie cech rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie I nabywców nieruchomości – wyniki badań ankietowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
3. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
4. Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
5. Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
6. Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundessamt
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Go to
7. Specification of Environmental Consulting Services in Poland and Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page