Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/3 2018
Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski
(Evaluation of the real estate hedonic price index presented by the National Polish Bank)

Authors: Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciński

Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: real estate price index entropy
Year of publication:2018
Page range:13 (233-245)
Klasyfikacja JEL: C10 R00 R21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper deals with the methodology used to determine the real estate price index. Three indices of property prices are analyzed: single-price index of average prices of apartments, hedonic index and index of smoothed average prices of apartments. The 4253H filter is used for smoothing. According to the article’s thesis, the real estate price index should indicate general regularities of price changes. A good real estate price index should not have too much entropy. Therefore, the article proposes a measure of entropy that may be useful for assessing the quality of real estate price indices. This measure is based on the charts of the index phases and indicates which index is most susceptible to information noise.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cegielski, P. (2013). Zastosowanie metod ekonometrycznych do wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym. Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Jajugi. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
2.Gamracki, A., Gamracki, J. (2009). Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 7, 162–164.
3.Guo, X., Zheng, S., Geltner, D., Liu, H. (2014). A New Approach for Constructing Home Price Indices: The Pseudo Repeat Sales Model and Its Application in China. Journal of Housing Economics, 25, 20–38.
4.Hill, R. (2011). Hedonic Price Indexes for Housing. OECD Statistics Directorate, Working Paper, 36.
5.Hozer, J. (2001). Regresja wieloraka a wycena nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 2, 13–14.
6.Hozer, J. (2003). Zastosowanie ekonometrii w wycenie nieruchomości. Koszalin: XII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych.
7.Hozer, J. (2006). Wycena nieruchomości. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.
8.Kokot, S. (2015a). Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości. Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum, 14 (1), 43–49.
9.Kokot, S. (2015b). Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości. Wiadomości Statystyczne, 4, 1–12.
10.Konowalczuk, J. (2014). The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland. Real Estate Management and Valuation, 22 (2), 41–51.
11.Nicholas, T., Scherbina, A. (2013).Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression. Real Estate Economics, 41 (2), 278–309.
12.Prystupa, M. (2000). O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 4, 16–17.
13.Tomczyk, E., Widłak, M. (2010). Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt, 41 (1), 99–127.
14.Velleman, P.F.(1980). Definition and Comparison of Robust Nonlinear Data Smoothing Algorithms. Journal of the American Statistical Association, 75 (371), 609–615.
15.Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9, 1–25.
16.Źróbek, S., Bełej, M. (2000). Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Olsztyn: Educaterra.