Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 45/1 2016
Postrzeganie cech rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie I nabywców nieruchomości – wyniki badań ankietowych
(Perception of market characteristics by appraisers, realtors and property buyers)

Authors: Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciński

Marcin Bas
ESTIT
Keywords: real estate market estate characteristics
Year of publication:2016
Page range:16 (355-370)
Klasyfikacja JEL: D49 M39 R33 R39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the results of the survey, the aim of which was to answer the question how accurately operating on the real estate market professionals – appraisers and realtors, compared to potential property buyers, reflect the impact of the real estate market characteristics on the prices obtained at market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allen, M.T., Austin, G.W. (2001). The Role of Formal Survey Research Methods in the Appraisal Body of Knowledge. The Appraisal Journal, 69 (4), 394–403.
2.Foryś I., Kokot S. (2008a). Preferencje nabywców nieruchomości na szczecińskim rynku gruntów budowlanych i lokali mieszkalnych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie.
3.Foryś, I., Kokot, S. (2008b). Preferencje potencjalnych nabywców w określaniu wag cech rynkowych nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 16 (2), 45–61.
4.Kempa, O., Krajewska, M., Palicki, S., Rącka, I., Wójta-Kempa, M. (2015). Students’ Preferences on the Residential Real Estate Market in Polish Cities. Real Estate Management and Valuation, 23 (1), 90–102.
5.Kowalczyk, C., Kulwikowska-Popiołek, K.(2007). Badanie preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości na potrzeby wyceny nieruchomości. Wycena, 1, 30–42.
6.Krajewska, M., Gaca, R. (2007). Preferencje nabywców nieruchomości na wybranych rynkach rodzajowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15 (3–4), 35–42.
7.Olejnik, I. (2013). Badania preferencji klientów na rynku nieruchomości. W: M. Trojanek (red.), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości. Wybrane problemy (s. 196–215). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
8.Pawlicki, S. (2004). Ustalanie wag atrybutów nieruchomości. Koncepcja badań popytu. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 12 (1), 157–167.
9.Pawlukowicz, R., Bartłomowicz, T. (2005). Conjoint analysis jako sposób wyznaczania wag cech rynkowych w wycenie rynkowej nieruchomości za pomocą podejścia porównawczego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1096, Ekonometria, 15.
10.Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Nota Interpretacyjna „Zastosowanie Podejścia Porównawczego w Wycenie Nieruchomości”, Uchwała Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z 9.12.2008, 7.04.2014 i 7.08.2014.
11.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. t.j. Dz.U. 2015, poz. 1774, zm. Dz.U. 2015, poz. 1777; Dz.U. 2016, poz. 65.