Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016 (82) cz. 1
Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej
(Determinants of Investment Decision Making in Steel Industry Enterprises)

Authors: Patrycja Kokot-Stępień
Keywords: investment decision determinants of investment metallurgical enterprise
Year of publication:2016
Page range:9 (89-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Investment decision by a company is affected by a variety of factors and conditions which constitute the determinants of investment activity. Investment activity of a company is influenced by two types of factors: the external ones which exist outside the company and the internal ones resulting from the company’s own capabilities. This relates to the fact that one of the elements of the company assessment and its investment potential consists of identification of opportunities and threats which exist in the surrounding business environment. While the possibility to avoid potential dangers and to use arising opportunities and prospects for business growth depends largely on the internal situation of the company. Due to the complex nature and broad scope of impact these factors have, it is essential to identify each of them. Once the good reasons for investing are clearly stated, both a deeper analysis and evaluation of their impact on the process of investment are facilitated. The paper presents the main determinants of enterprises investment decisions, indicating the nature and importance of both internal and external factors affecting the investment processes in enterprises of the steel industry
Download file

Article file

Bibliography

1.Dziworska K. (2000). Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
2.Flis P. (2008). Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
3.Kokot-Stępień P. (2015). Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne. Konin: Wydawnictwo WSZ w Koninie.
4.Marcinek K. (2004). Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
5.Różański J. (2006). Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie. W: J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Warszawa: Difin.
6.Sitek E. (2004). Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
7.Skowronek-Mielczarek A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
8.Towarnicka H. (2004). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
9.Zachorowska A. (2006). Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo PWE.