Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce po transformacji gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
2. Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
3. Zmiany sytuacji materialnej i gospodarowanie dochodem w gospodarstwach domowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
Page