Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
SPÓR O SYSTEM FINANSOWANIA ROZWOJU KOLEI AGLOMERACYJNEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
(DISPUTE OVER FINANCIAL SYSTEM OF AGGLOMERATION RAILWAY SYSTEM IN POMERANIAN VOIVODESHIP)

Authors: Krzysztof Szałucki
Uniwersytet Gdański
Keywords: regional railway transport metropolitan railway of Tricity the financial system of metropolitan railway; integration of regional transport
Year of publication:2019
Page range:8 (119-126)
Klasyfikacja JEL: L91
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In 2018 in Pomeranian Voivodeship long-term development project has begun – it has been dedicated to increase availability of regional railway transportation system by its integration with local transport. According to many integrating platforms the problem of designing the financial system process has arisen – including efficiency challenges that are consequences of approving welding arrangements for Pomeranian Voivodeship. Specific challenge of this problem is choice of methods of funding the development and working of Tricity railway – as a part of local system of Pomeranian Voivodeship railway. Metropolitan Railway of Tricity will be developing on the grounds of carriage and infrastructure potential of two railway operators: PKP Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. and Pomorska Kolej Metropolitalna SA. Necessity of creating a new longterm system solution is an issue of assortment proper financing methods of this project – both in operating and strategic range. Effects of this solution will become fundametnal for achieving the whole integration aim. However, there are many disputes that don’t provide with any satisfying conceptions of settlement.
Download file

Article file

Bibliography

1.Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu
2.Unii Europejskiej. Dz.U. UE z dnia 11 stycznia 2012 r.
3.Engelhardt, J. (2018). Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej. Kraków – Legionowo: edu-Libri.
4.Pietrzak, O. (2015). Systemy transportu pasażerskiego w regionach – funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój. Szczecin: BEL
5.Studio Sp. z o.o.
6.Skrzypek, J., Filar, E. (2007). Biznes plan. Warszawa: Poltext.
7.Szałucki, K. (2017). Równowaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych. Warszawa: Texter.
8.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2018, poz. 994 z poźn. zm.
9.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2017, poz. 2136 z późn. zm.
10.Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (red.). (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Żurek, J. (red.). (2016). Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.