Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019

Year of publication: 2019
# Title Page range Authors Actions
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (3-3) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
1 (5-5) --- More
1.

REGIONALIZACJA KOLEI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM


(RAILWAY REGIONALIZATION IN POLAND AND THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP)
12 (7-18) Tadeusz Bocheński, Sebastian Wojtkiewicz More
2.

SZCZECIŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA DO POLIC – KONFLIKT RUCHU TOWAROWEGO I PASAŻERSKIEGO


(SZCZECIN METROPOLITAN RAILWAY TO POLICE – CONFLICT OF CARGO AND PASSENGER TRAFFIC)
11 (19-29) Sebastian Wojtkiewicz, Tadeusz Bocheński More
3.

FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ REGIONALNYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSCE


(FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF REGIONAL RAIL PASSENGER TRANSPORT IN POLAND)
11 (31-41) Arkadiusz Drewnowski More
4.

WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW


(VARIANTING OF THE CONCEPT OF METROPOLITAN RAILWAY SYSTEM IN GÓRNOŚLĄSKO- -ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLISUNDER CONDITIONS OF BUILDING IT USING METHODS OF SYSTEMS ENGINEERING)
10 (43-52) Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Marcin Jacek Kłos More
5.

ANALIZA TRENDÓW W KOLEJOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH


(ANALYSIS OF TRENDS IN PASSENGER RAIL TRANSPORT)
10 (53-62) Krzysztof Krawiec, Janusz Ćwiek More
6.

EWOLUCJA STRUKTUR INSTYTUCJONALNYCH I MECHANIZMÓW PROKONKURENCYJNYCH NA RYNKU PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH W REGIONACH


(EVOLUTION OF INSTITUTIONAL STRUCTURES AND PRO-COMPETITIVE MECHANISMS ON THE RAIL TRANSPORT MARKET IN THE REGIONS)
11 (63-73) Jakub Majewski More
7.

KOLEJOWE PRZEWOZY REGIONALNE I AGLOMERACYJNE – EWOLUCJA OFERTY PRZEWOZOWEJ W LATACH 1990–2017 I JEJ UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE ORAZ TABOROWE


(REGIONAL AND AGGLOMERATION RAIL PASSENGER SERVICES – EVOLUTION OF TRANSPORT OFFER IN 1990–2017 AND ITS INFRASTRUCTURAL AND ROLLING STOCK CONDITIONS)
12 (75-86) Andrzej Massel More
8.

REGIONALIZACJA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH. ZAŁOŻENIA I REALIZACJA


(REGIONALIZATION OF PASSENGER RAILWAY SERVICES. GUIDELINES AND THE REALIZATION)
9 (87-95) Anna Mężyk More
9.

ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE


(ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA AS A FACTOR OF IMPROVING ACCESSIBILITY IN THE REGION)
10 (97-106) Agata Pomykała More
10.

ROLA INTERESARIUSZY W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA PRZYKŁADZIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII


(THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE PROCESS OF DESIGNING THE CONCEPT OF METROPOLITAN RAILWAY SYSTEM ON THE EXAMPLE OF GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLITAN AREA)
12 (107-118) Aleksander Sobota, Ryszard Janecki, Grzegorz Karoń, Piotr Soczówka More
11.

SPÓR O SYSTEM FINANSOWANIA ROZWOJU KOLEI AGLOMERACYJNEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO


(DISPUTE OVER FINANCIAL SYSTEM OF AGGLOMERATION RAILWAY SYSTEM IN POMERANIAN VOIVODESHIP)
8 (119-126) Krzysztof Szałucki More
12.

KONKUROWANIE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRZEWOZÓW DROGOWYCH W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM POGŁĘBIONĄ TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ


(COMPETING ON THE EUROPEAN ROAD HAULAGE MARKET DURING THE TRANSITIONAL PERIOD)
11 (127-137) Paweł Trębicki More