Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-29
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Port Elbląg na tle polskich portów lokalnych
(PORT OF ELBLAG CONTRA POLISH LOCAL SEAPORTS)

Authors: Krzysztof Luks
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Keywords: Polish local seaports port of Elbląg
Year of publication:2017
Page range:8 (203-210)
Klasyfikacja JEL: L91 R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The local seaports in Poland have geographically rather unfavorable conditions for development. However, they are an important factor for the socio-economic development of coastal regions. Port of Elblag, on this background, as the sea port of 120 thousandth industrialized city, is a specific phenomenon. Its capabilities can be fully utilized only in situations where the independent connection to the Baltic Sea will be created.
Download file

Article file

Bibliography

1.Katalog infrastruktury portów i przystani Zalewu Wiślanego (2014). Gdańsk: Instytut Morski.
2.Luks, K. (2016). Zarys strategii rozwoju portu Elbląg i jej wpływ na procesy gospodarcze regionu elbląskiego. Referat na konferencji nt. Ziemie nad Dolną Wisłą: historia i współczesne wyzwania rozwojowe. W 550 rocznicę II Pokoju Toruńskiego. Elbląg.
3.Luks, K. (2009). Port Elbląg w polityce morskiej państwa. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
4.Materiały Zarządu Portu Komunalnego Elbląg (2016).
5.Strategia rozwoju portów morskich do roku 2015 (2007). Warszawa: MGM.