Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Wspomnienia na 90-lecie urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego

Authors: Konrad Misztal
Gdańska Szkoła Wyższa
Year of publication:2017
Page range:3 (57-59)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file