Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2013
Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?

Autorzy: Małgorzata Anna Kućko
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: uniwersytet szkoła wyższa
Rok wydania:2013
Liczba stron:21 (75-95)

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odkrycia przeszkód utrudniających prowadzenie działalności wychowawczej w szkole wyższej. Do takich przeszkód można zaliczyć mnogość definicji pojęcia wychowanie - sens jaki się jemu nadaje jest, bowiem zróżnicowany z powodu wielości poglądów filozoficznych i antropologicznych, przyjmowanych przez autorów zajmujących się zagadnieniem wychowania. Wielorakie rozumienie tego terminu ma swoje implikacje w postrzeganiu przez część środowiska akademickiego wychowania, jako działalności „zarezerwowanej” dla dzieci i młodzieży, ale już nie dla studentów. Kolejną przeszkodę utrudniającą zaistnienie w murach szkoły wyższej wychowania, stanowi traktowanie go, jako działalności mniej ważnej niż kształcenie, czy badania naukowe. Prowadzenie działalności wychowawczej w uniwersytecie może być również utrudniane przez coraz większą liczbę osób w nim studiujących, a także przez coraz większą dominację zasad rynku pracy w rzeczywistości edukacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu