Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów

Autorzy: Adam Ryś
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: planowe postarzanie produktu badania kwestionariuszowe cykl życia produktu
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (231-244)
Klasyfikacja JEL: M31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnej gospodarce cykle życia produktu uległy znacznemu skróceniu. Powszechnie wiąże się to ze zjawiskiem konsumpcjonizmu, ale również dostrzega się tutaj rolę producentów, związaną ze zjawiskiem planowego postarzania produktu. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych dotyczących percepcji zjawiska planowego postarzania produktów wśród konsumentów. Badania kwestionariuszowe zostały przeprowadzone przy pomocy ankiety online (CAWI). Wyniki wskazują na wysoką znajomość zjawiska, niejednoznaczną opinię co do istoty zjawiska oraz raczej sceptycyzm co do możliwości przeciwdziałania planowemu postarzaniu produktów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EESC (2013). The EESC calls for a total ban on planned obsolescence. EESC Press Release. Pobrano z: www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases.
2.Otto, P. (2017). Pralka, lodówka, komputer, komórka... Dlaczego psują się tak szybko? Spisek producentów? Dziennik Gazeta Prawna, 13 marca.
3.Prakash, S., Dehoust, G., Gsell, M., Schleicher, T. (2015). Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien gegen „Obsoleszenz”. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt.
4.Ryś, A. (2016a). Planowane postarzanie produktu – wyniki badań. W: R. Barcik, R. Borowiecki, M. Dudek, M. Nowicka-Skowron (red.), Zarządzanie w rozwoju organizacji: wybrane problemy (s. 473–482). Kraków: Wydawnictwa AGH.
5.Ryś, A. (2016b). Planowane postarzanie produktów – wyniki badań pierwotnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 17 (1), 83–98.
6.Sprawozdanie w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (2016). Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2016/2272(INI).