Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 27.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Selective acceptance of Brassicaceous plants by the peach potato aphid Myzus persicae: a case study of Aurinia saxatilis
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
2. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. In search of bIopestIcIdes: The effect of caraway Carum carvi essentIal oIl and Its major constItuents on peach potato aphId Myzus persicae probIng behavIor
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
4. Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
5. Indeks hedoniczny na wtórnym rynku mieszkań spółdzielczych na przykładzie wybranego osiedla w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
6. Recenzja książki - Nieruchomości. Wybrane zagadnienia, red. Joanna Cymermann, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
7. INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI DLA MAŁYCH OBSZARÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
8. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
9. Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
10. STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
11. Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
12. ZMIANY ILOŚCIOWE W SEKTORZE OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI – EFEKT DEREGULACJI CZY DEKONIUNKTURY?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
13. Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
14. Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
15. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „ogrodnik” w Sianowie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
16. Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
17. Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
18. Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
19. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce po transformacji gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
20. Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
21. Aleksander Skarżyński, August Zaleski i Józef Beck w ocenie polskiej opinii publicznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
22. Piłsudski i piłsudczycy w ocenie Stanisława Strońskiego /do 1921 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
23. Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 1934 roku w ocenie polskiej opinii publicznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
24. Sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej w ocenie polskich partii politycznych /wrzesień 1938 – wrzesień 1939/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
25. Purine metabolism in the light of aerobic and anaerobic capacity of female boxers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Przejdź
26. The role of recommendations in promoting services of Polish universities
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
27. Internet of Things and biometric data versus employee privacy in the Polish case
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Przejdź
Strona