Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Rola zaufania i lojalności do instytucji finansowych w procesie podejmowania decyzji finansowych gospodarstw domowych)

Autorzy: Marta Musiał
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Monika Pettersen-Sobczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: zaufanie lojalność konsument decyzje finansowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (67-75)
Klasyfikacja JEL: G20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest podkreślenia znaczenia wybranych czynników behawioralnych, czyli zaufania i lojalności w procesie podejmowania decyzji finansowych przez gospodarstwa domowe. W artykule zdefiniowano istotne pojęcia, takie jak: decyzje finansowe, lojalność i zaufanie. Ponadto opisano metodykę oraz wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych w Polsce wśród 622 respondentów dotyczące ich lojalności wobec instytucji finansowych oraz wpływu tej lojalności na wybór banku i jego oferty. Wyniki badań pierwotnych zostały porównane z badaniami wtórnymi przeprowadzonymi przez Ernst & Young.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarska-Olejniczak, D. (2010). Private banking – marketing, jakość, sprzedaż. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.Bylok, F. (2005). Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
3.Drucker, P. (1994). Praktyka zarządzania. Czytelnik i nowoczesność. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
4.Ernst & Young (2014). Global Consumer Banking Survey 2014. Winning through customer experience. Retrieved from: www.ey.com/globalconsumerbankingsurvey (20.02.2016).
5.Filipiak, U. (2013). Trusting financial institutions: out of reach, out of trust? Wuppertal: Schumpeter School of Business and Economics.
6.Gajewski, S. (1992). Zachowanie konsumenta a współczesny marketing. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Gambetta, D. (1988). Can we trust in trust? In: D. Gambetta (ed.), Trust: making and breaking cooperative relations (p. 216). Cambridge: Blackwell.
8.Holody, A. (1971). Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
9.Jajuga, K. (2008). Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych. In: P. Karpuś, J. Węcławski (eds.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
10.Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.
11.Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
12.Markowski, K. (2000). Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych. In: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie (pp. 379−402), vol. II. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
13.Musiał, M. (2014). Determinanty efektywności gospodarowania finansami osobistymi. In: B. Świecka (ed.), Współczesne problemy finansów osobistych (pp. 33‒58). Szczecin: Wydawnictwo CeDeWu.
14.Mynarski, S. (1990). Metody badań marketingowych. Warszawa: PWE.
15.Pałaszewska-Reindl, T., Michna, W., (1986). Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organi zacyjna baza rodziny polskiej. In: T. Pałaszewska-Reindl (ed.), Polskie gospodarstwa domowe: życie codziennie w kryzysie (p. 34). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
16.Pettersen-Sobczyk, M. (2015). Lojalność i satysfakcja klientów jako czynniki sukcesu oraz narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw bankowych na rynku finansowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, vol. II, 627.
17.Pietrzak, J. (2004). Zarządzanie procesem lojalności konsumenckiej. In: B. Gregor (ed.), Marketing ‒ handel ‒ konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Samuelson, W., Marks, S. (1998). Ekonomia menedżerska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Świecka, B. (ed.). (2008). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
20.Wawrzyniak, B. (1980). Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: PWE.
21.Zalega, T. (2007). Konsumpcja – podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
22.Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele. Warszawa: PWE.
23.Żelazna, K. (ed.). (2002). Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.