Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 21.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
2. RATING KRAJU A KURSY WALUTOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
3. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
4. Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
5. Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
6. Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
7. Możliwości wykorzystania technologii BlockChain w biznesie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
8. Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
9. Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
10. Determinants of IPO Underpricing on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
11. Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
12. Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
13. Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
14. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
15. Bilans handlowy a strategia rozwoju otwartego. Przypadek Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
16. Household financial planning with financial advisory assistance
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
17. Theoretical and practical aspects of economic information transparency
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
18. General Inspector of Financial Information as an anti-money laundering body
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
19. Financial literacy as a factor of cashless payments development. Results of survey
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
20. WPŁYW FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA POZYCJĘ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
21. Financial Instruments in Regional Operational Programs in the Years 2014–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
Strona