Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

Redaktor naczelny (redaktor naukowy)
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski - Redaktor Naczelny
 
Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. Piotr Niedzielski (tom XV)
prof. dr hab. Wojciech Downar (tomy XVI i XVII)
prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz (tomy XVI i XVII)
dr hab. Wojciech Drożdż (tom XVIII)
dr Joanna Markiewicz (tom XVIII)

dr hab. prof. US Beata Świecka (tom XXVIII, 2016)
 
Sekretarz redakcji
dr Monika Pettersen-Sobczyk, dr Marta Musiał
 
Redaktorzy statystyczni
dr hab. prof. US Rafał Klóska, dr Robert Kubicki
 
Redaktor językowy
mgr Hanna Naparty
 
Adres Redakcji
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński
71-004 Szczecin
ul. Cukrowa 8

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Eberhard Drechsel - Wirtshaftsberater BVW, Berlin, Niemcy
Prof. US dr hab. Wojciech Drożdż - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Beata Filipiak - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel - Uniwersytet Gdański
Prof. zw dr hab. Mirosława Klamut - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab., dr h.c. Wojciech Kosiedowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Ercan Ozen - Usak University (Turcja)
Prof. zw. dr hab. Irena Pietrzyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Robert Rumiński - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski - Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Stępiński - Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. US dr hab. Beata Świecka - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Max Urchs - EBS, Wiesbaden, Niemcy
Prof. dr hab. Hermann Witte - University of Applied Sciences, Osnabrück, Niemcy
Prof. zw. dr hab. Edward Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński
Prof. US dr hab. Magdalena Zioło - Uniwersytet Szczeciński