Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Aby skontaktować się z redakcją wyślij e-mail na adres:

Redaktor naczelny - dr hab. prof. US Ireneusz Jaźwiński  ireneusz.jazwinski@wzieu.pl

Sekretarz redakcji - dr Monika Pettersen-Sobczyk monika.pettersen@wzieu.pl

Adres redakcji:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytet Szczeciński

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin