Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.34-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 34 2018
Podatnik pod stałą kontrolą - FISKUS w posiadaniu nowych narzędzi IT

Autorzy: Andrzej Palej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii
Słowa kluczowe: szara strefa system podatkowy mechanizm wyłudzeń opodatkowanie Plik JPK split payment
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (53-62)
Klasyfikacja JEL: H26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu opisanie nowoczesnych instrumentów technologicznych wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów, celem uszczelnienia systemu podatkowego, zmniejszenia luki podatkowej oraz zapobiegania zwiększania się szarej strefy w polskiej gospodarce. Lata 2017–2018 można określić jako czas, kiedy administracja podjęła nowatorskie kroki, aby systemy teleinformatyczne funkcjonujące w Polsce prężnie, rozpoczęły walkę z nadużyciami wobec systemu gospodarczego. Głównym celem opisywanych instrumentów jest doprowadzenie do polepszenia się stanu gospodarki kraju przez prawidłowe wpływy należności podatkowych do budżetu państwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buszko, A. (2016). Mechanizmy szarej strefy. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
2.Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania rozporządzenia
3.Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21.05.2013 r. w sprawie
4.europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej oraz
5.stosowania przyznanych odstępstw (29.06.2018). Bruksela.
6.EC (2016). The Concept of Tax Gaps, Report on VAT Gap Estimations by FISCALIS Tax
7.Gap Project Group (FPG/041). European Commission, Directorate-General Taxation
8.and Customs Union.
9.https://biznesujbezpiecznie.pl/split-payment-nowe-narzedzie-do-walki-z-wyludzeniami-vat.
10.https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/split-payment-ustawa-podpisana-przez-prezydenta/
11.411erqf.
12.https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/obrot_bezgotowkowy.
13.html.
14.http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/przedsiebiorstwa/index.html.
15.Ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
16.ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy z 11.03.2004 r.
17.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491).
18.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991 r., art. 22p.
19.Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r., art. 15d.