Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2017.32-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (19-30)
Klasyfikacja JEL: L14 M51 M54
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu pokolenie Y pokolenie Z rynek pracy
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Wioleta Gaweł
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Abstrakt

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w ujęciu strategicznym przejawia się w całokształcie działalności przedsiębiorstwa. Wobec potrzeb nowych pokoleń, które postrzegają rynek pracy przez pryzmat innych wartości niż wcześniejsze generacje, coraz większego znaczenia nabierają dobre praktyki w obszarze pracowniczym. Zarówno pokolenie Y już obecne na rynku pracy, jaki i pokolenie Z, przygotowujące się do dynamicznego rozwoju zawodowego, postrzega w charakterystyczny sposób kształtowanie swojej kariery zawodowej. Oczekuje czasu na rozwój własny, a także poszanowania czasu poświęcanego na relacje towarzyskie i rodzinne. Przedstawiciele tych pokoleń ponadto mówią o pracy opartej na wartościach i odrzuceniu zadań, które nie przekładają się na większą ideę oraz wiążą się z rutyną. Wśród przedsiębiorstw implementujących zasady idei CSR w swoich systemach zarządzania wzrasta z roku na rok nie tylko liczba dobrych praktyk w tym obszarze, ale również ewoluuje ich charakter, tak aby odpowiadały oczekiwaniom nowych pokoleń. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie ewolucji dobrych praktyk CSR na tle wymagań wobec rynku pracy stawianych przez pokolenie Y i Z, czyli tzw. Millenialsów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Badanie Alumnów programu Ambasadorów CSR (05–06.2015) PBS.
3.Bugdol, M. (2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin.
4.Dane wewnętrzne Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.
5.Finansowy portret młodych (2014). Wrocław: Millward Brown.
6.ISO 26000 Społeczna Odpowiedzialność. Pobrano z: http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf.
7.Make Way for Generation Z: Marketing to Today's Tweens and Teens. Euromonitor International: Strategy Briefing (2011).
8.Młodzi na rynku pracy (2015). Analiza tematyczna nr 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
9.Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów (04.2013). Deloitte.
10.Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2014 (2014). Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
11.Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
12.Rózicka, K., Sroka, R., Świerżewski, Ł. (2013). Skuteczne praktyki HR. W: N. Syrzycka-Mlicka (red.), Jak zbudować kulturę etyczna w firmie. Warszawa: ICAN Institute.
13.Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza (2007). Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Pobrano z: https://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/UNDP_baseline_PL.pdf.
14.Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1268.