Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Wybrane aspekty wykorzystania marketingu ekologicznego dla poprawy środowiska naturalnego w Koszalinie

Autorzy: Włodzimierz Deluga
Politechnika Koszalińska
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (97-108)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu