Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Miejsce ekologii i ochrony środowiska w kreowaniu i promocji produktu turystycznego przez samorządy

Autorzy: Grzegorz Gołembski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu