Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2015.21-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych

Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (151-162)
Autorzy: Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
dr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Małgorzata Zajdel
dr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Pobierz plik

Plik artykułu