Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Usługi środowiska w rolnictwie

Autorzy: Joanna Buks
mgr, Zakład Ogólnej Ekonomiki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Konrad Prandecki
dr, Zakład Ogólnej Ekonomiki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (127-137)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu