Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Kluczowe czynniki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przez MSP z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań empirycznych

Autorzy: Agata Budzyńska-Biernat
mgr inż., Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (59-71)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu