Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi

Autorzy: Jan Sikora
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Agnieszka Wartecka-Ważyńska
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: ruch turystyczny wieś reklama internet
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (211-224)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Reklama internetowa, dzięki popularności internetu, staje się powszechnym źródłem informacji o turystyce wiejskiej. Pozwala efektywnie dotrzeć z informacją do różnych grup konsumentów. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia reklamy internetowej w  rozwoju ruchu turystycznego na wsi. Wskazano, że jest ona istotnym źródłem przekazywania i pozyskiwania informacji na temat turystyki wiejskiej; że zorganizowany system reklamy internetowej w zakresie turystyki na wsi jest skuteczniejszy niż reklama prowadzona indywidualnie przez wiejskie podmioty turystyczne. Artykuł napisany został na podstawie analizy literatury przedmiotu, analizy danych ilościowych otrzymanych z materiałów wtórnych oraz wyników badań empirycznych opublikowanych w raportach badawczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bosiacki S., Sikora J., 1999, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
2.Durydiwska M., 2005, Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergier, Wydawnictwo PWSzZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
3.Gołembski G., 2004, Turystyka wiejska, Czy osiągnęła masę krytyczną i wytworzyła miejsca pracy i dochody wystarczające do zrekompensowania schyłku rolnictwa? w: Rozwój agroturystyki, czyli małe gminy w dużej Unii, MTP, Katedra Turystyki AE, Poznań.
4.Jasiński A., 2014, Skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników – koncepcja badania, w: Ekspertyza. Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, red. M. Thlon, Bluehill Solutions, Quality Watch Consulting & Research, Warszawa.
5.Kruczek Z., Walas B., 2004, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków.
6.Majewski J., Lane B., 2003, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
7.Milewski A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa.
8.Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
9.Panasiuk A. (red.), 2013, Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10.Panasiuk A., 2014, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
11.Rocznik statystyczny rolnictwa 2012, 2013, 2013, 2014, GUS, Warszawa.
12.Sammel A., 2014, Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, w: Turystyka i rozwój lokalny. Informacja i promocja w rozwoju regionalnym, red. A. Warenkowska, nr 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
13.Sikora J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
14.Sztucki T., 1999, Promocja – sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
15.Szubert-Zarzeczny M., 2002, Ekonomiczne podstawy turystyki, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
16.Thlon M. (red.), 2014, Ekspertyza. Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bluehill Solutions, Quality Watch Consulting & Research, Warszawa.
17.Tokarz A., 2003, Internet jako instrument promocji usług turystycznych, w: Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1000, Wydawnictwo AE, Wrocław.
18.Wiatrak A.P., 2003, Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju, w: Turystyka wiejska w Polsce od rozproszonych działań do kompleksowych strategii, red. J. Kania, E. Kmita-Dziasek, L. Strzembicki, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, nr 90, Kraków.