Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce

Autorzy: Katarzyna Majchrzak
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: wymiana dóbr i usług konsumpcja oparta na dostępie kolaboratywna konsumpcja ekonomia peer-to-peer ekonomia dzielenia się
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (21-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przejawów ekonomii dzielenia się na rynku turystycznym. Ekonomia dzielenia się (ang. sharing economy) to jeden z relatywnie nowych trendów w gospodarce. Zaowocował on w ostatnich kilkunastu latach pojawieniem się na rynku turystycznym znaczącej liczby przedsięwzięć, których istota polega na pośrednictwie w wymianie dóbr i usług pomiędzy konsumentami. W szczególności dotyczy to takich usług jak noclegowe, gastronomiczne, transportowe i przewodnickie. Dynamiczny rozwój tych przedsięwzięć na rynku turystycznym niesie ze sobą szereg problemów związanych z koniecznością odpowiednich regulacji prawnych. Niezależnie od tych problemów, prognozy dotyczące zysków z działalności w ramach nurtu ekonomii dzielenia się są niezwykle obiecujące.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bardhi, F., Eckhardt, G.M., 2012, Access-based consumption: the case of car sharing, Journal of Consumer Research, Volume 39 (4), s. 881–898.
2.Barranger, D., Uber, Airbnb i spółka. Ekonomia dzielenia się i sposoby na oszczędzanie w dobie smartfonów, w: http:// artykuly.softonic.pl/uberpop-airbnb-i-spolka-ekonomia-dzielenia-sie-i-sposoby-na-oszczedzanie-w-dobiesmartfonow, dostęp 30.10.2015.
3.Belk, R., 2014, You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, Journal of Business Research, Volume 67, Issue 8, August, s.1595–1600.
4.Eksperci krytyczni wobec ekonomii dzielenia się, 2015, http://wyborcza.pl/1,91446,17383640,Eksperci_krytyczni_wobec_ekonomii_dzielenia_sie.html#ixzz3XawNChMi, dostęp 30.10.2015.
5.Maciejewski, M., 2015, Rewolucja ekonomii współdzielenia, w: http://csr.forbes.pl/wspolpraca-odpowiedzialna,artykuly,187379,1,1.html, dostęp 30.10.2015.
6.Stephany, A., 2015, The Business of Sharing, Making it in the New Sharing Economy, Palgrave Macmillan.
7.World Travel Market Global Trends Report, Londyn 2013.
8.World Travel Market Global Trends Report, Londyn 2014.
9.World Travel Market Global Trends Report, Londyn 2015.