Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / Vol. 5, No. 1/2014
Case Study: The Exercise Profile of a Polish Representative in Mountain Running

Rok wydania:2014
Liczba stron:11 (35-45)
Słowa kluczowe: VO2max individual training long distance running periods in sports training
Autorzy: Zbigniew Borysiuk
Technical University of Opole, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Poland

Katarzyna Piechota
Technical University of Opole, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Poland

Abstrakt

This study is aimed at analysing the variability of oxygen parameters in subsequent annual training cycles at championship training level in mountain running. The study employed the following indirect methods: the Astrand Test, Conconi Running Test, and also a direct method (Bruce Test). 
 Research material is a young, talented 28-year-old athletic mountain runner. Research results were obtained within 4-5 years period, which were as follows: VO2max 83-90ml/kg/min - increased on average to 2-3 ml / kg / min per year, HR max 172-177 beats / min, PPA 158-169 beats / min. The case study was carried out within the framework of longitudinal research and was used to collect data for the formulation of a specific exercise profile in a new, dynamic sports discipline.
 The research aims to serve as an example of a novel method of conducting training microcycles to the cyclic lifting aerobic capacity athletes.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czajkowski Z. Zasady dydaktyczne w treningu sportowym. WFS, Katowice 1986: 286-293.
2.Iskra J. Lekkoatletyka, podręcznik dla studentów. Katowice 2004: 142-144.
3.Jelonek J. Wytrzymałość. Trening lekkoatletyczny. Od młodzika do seniora. Magazyn trenera, Poznań 2011; 11: 5-9.
4.Czajkowski Z. Zasady dydaktyczne w treningu sportowym. WFS, Katowice 1986: 286-293. Iskra J. Lekkoatletyka, podręcznik dla studentów. Katowice 2004: 142-144. Jelonek J. Wytrzymałość. Trening lekkoatletyczny. Od młodzika do seniora. Magazyn trenera, Pozn
5.Kielak D. Indywidualizacja w treningu sportowym, z czego wynika i jak ją stosować w praktyce. Magazyn trenera, Poznań 2011; 6: 36-39.
6.Obmiński Z., Michalak D. Zależna od wieku sprawność sportowa biegaczy górskich. Medycyna sportowa, Warszawa 2003, Vol. 19, No 8 (9-10): 329-337.
7.Prus G. Trening w biegach średnich i długich oraz maratońskich. Katowice 2001: 8-9.
8.Puchacz A. Biegi górskie. In: Pasja biegania 2010: 284-286.
9.Starosta W. Samowychowanie w sporcie. Sport wyczynowy, Warszawa 2000; 7-8: 21-32.
10.Żmuda W., Witkowski Z. Trening indywidualny – niedoceniona forma dokształcania umiejętności piłkarzy. Trener 2010; 98 (5): 6-18.