Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / Vol. 9, No. 1/2015
Sports Dance and the Process of Socialization

Rok wydania:2015
Liczba stron:6 (85-90)
Słowa kluczowe: dance dance community socialization the Maslow’s hierarchy of needs activity sport ballroom dance
Autorzy: Adrianna Banio
Faculty of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Abstrakt

The paper presents the socializing role of sports dance in man’s life. The influence of the activity or movement on the process of socialization of an individual and a group is multi-aspectual and plays significant role in social development of a human. Socialization through sports dance is described as one of the elements shaping character and influencing social communication, as well as affecting a man’s part in co-creation of the surrounding environment
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziubiński Z. Sport jako przestrzeń socjalizacji osoby ludzkiej. In: Kultura fizyczna a socjalizacja, eds. Z. Dziubiński, W. Jankowski. Salos RP. Warszawa 2012: 57–65.
2.Daniels K. Resource Paper: The Challenge of the Adolescent Dancer. International Association for Dance, Medicine and Science. 2000, www.iadms.org/?page=1&hhSearchTerms=%22social+and+dance%22>. 22.02.2015.
3.Kłoskowska A. Społeczne ramy kultury. PWN. Warszawa 1972.
4.Lipiec J. Socjalizacyjna lekcja sportu. In: Kultura fizyczna a socjalizacja, eds. Z. Dziubiński, W. Jankowski. Salos RP. Warszawa 2012: 15–23
5.Malnig J. Apaches, Tangos, and Other Indecencies. Women, Dance and New Your Nightlife of the 1910s. In: Ballroom, Boogie, Shimmy, Sham, Shake: A Social and Popular Dance Reader, ed. J. Malnig. University of Illinois Press. Illinois 2009: 73.
6.Muszyński H. Zarys teorii wychowania. PWN. Warszawa 1977.
7.Nieminen P. Four dance subcultures. A Study of Non-Professional Dancers’ Socialization, Participation Motives, Attitudes and Stereotypes. University of Jyväskylä Press. Jyväskylä 1998: 40
8.Okoń W. Słownik pedagogiczny. PWN. Warszawa 1987
9.Przecławski K. Instytucje wychowawcze w wielkim mieście. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 1971
10.Schmais C. (Case Material by Ann Perin). Understanding the Dance/Movement Therapy Group. American Journal of Dance Therapy. 1998; 20 (1): 24.
11.Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. PWN. Warszawa 1967.
12.Turner J. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1998.
13.Zdebska H. Socjalizacja a sport. In: Kultura fizyczna a socjalizacja, eds. Z. Dziubiński, W. Jankowski. Salos RP. Warszawa 2012: 131–139.
14.Znaniecki F. Socjologia wychowania. PWN. Warszawa 1973.